Fornøyde foreldre!

Hvert år gjennomfører Espira en foreldreundersøkelse.

I denne undersøkelsen får vi tilbakemeldinger fra foreldrene på hva som er bra med barnehagen, og hvordan vi kan utvikle oss til å bli en enda bedre barnehage.

Vi er stolte over å kunne si at mange foreldre er svært fornøyde med våre barnehager. I gjennomsnitt hadde våre barnehager i år en score på 5,3 av totalt 6 mulige!

Bildeserie02

Nedenfor har vi plukket ut noen svar på spørsmålet «Kan du si litt om hva ved Espira Gåserud du er mest fornøyd med?»

«Det viktigste er barnas glede over å være i barnehagen, samt tryggheten de har til de voksne. Barna får utfolde seg innenfor trygge rammer. Som foreldre er det viktig at barna blir i varetatt følelsesmessig (omsorg og trygghet) og er trygge (sikkerhet).»

«Fornøyd barn som gleder seg til å gå i barnehagen hver dag. Alltid blide og hyggelige barnehagepersonell.»

«Veldig fornøyd med personalet. Og opplegget og hvordan ting fungerer.»

«De fantastiske menneskene som skaper en god hverdag for barna våre.»

«Siden det er god kommunikasjon i barnehagen og dersom det er problemer/utfordringer så blir de håndtert med en gang.»

«Spireportalen. Bruker den aktivt, hyggelig å se hva barna har gjort i løpet av dagen/uken.»

«Jeg opplever i sterk grad at fast personalet og de fleste vikarer møter mitt barn på en god og pedagogisk måte, da han noen ganger kan være litt utfordrende å levere. Dette gir også meg en trygghet»

«Flinke til å møte oss ved levering. Blide bestandig.»

Personvern og cookies