Aktiv bruk av naturen

Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse, her gir aktiv bruk av natur og nærmiljø mange muligheter.

  • Faste turdager. Vi bruker nærmiljøet ved å gå på tur, og har faste steder vi besøker.
  • Hakkespetten: Følger naturen gjennom året, leker, høster av naturen, lager mat og får motoriske utfordringer i ulendt terreng.
  • Vi er som regel ute hver dag i all slags vær.
  • Bruker Lavvo og grillhytte.
  • 100-meter skogen.
  • Akebakken.
  • Lærer om naturen, hvordan den fungerer, og hvordan vi kan ivareta den.
  • Lage ting av naturmateriale.
Personvern og cookies