Godt språkmiljø

I Espira Gåserud arbeider vi aktivt med språket i hverdagen. Gjennom samtaler, høytlesing, fortelling, sang, lek med språk, dikt, rim og regler vil vi legge til rette for et godt språkmiljø.

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehage hverdagen (Rammeplan). Barna utvikler språket når vi snakker sammen, forteller hverandre historier, vitser, gåter og når vi leser. Barna utvikler også språket i gjennom lek, spill og følelser.

En rekke barn har et annet språk en norsk og lærer norsk som sitt andre språk i barnehagen. Barnehagen må støtte barnets bruk av morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

I tillegg til den daglige språkstimuleringen benytter vi oss av Bravo. Dette er et systematisk opplegg for tidlig språkstimulering og fysisk aktivitet for store og små barn. Bravo kombinerer sansemotorisk aktivitet med sanseopplevelser, noe som gjør læring motiverende og morsom. Leken organiseres med ulike sansestasjoner, her brukes bildekort systematisk for å bygge opp begrepsapparat. Dette gjør vi ved å sette navn på det vi ser, hører, smaker, kjenner og lukter. Mellom stasjonene brukes sansemotoriske aktiviteter som åling, krabbing, rulling, snurring etc. Bravo vil gjennomføres i perioder på ca. tre uker, tre ganger i løpet av året.

 

Personvern og cookies